Een aantal derdejaarsstudenten geneeskunde van de RuG doet onderzoek op de kinderafdeling van het WZA. Zij kijken of het helpt om kinderen met behulp van een VR-bril voor te bereiden op een operatie.

Die bril is met steun van de Vrienden aangeschaft voor dit onderzoek. Het onderzoek staat onder leiding van chirurg Bas van Vugt: “Met een VR-bril kunnen de kinderen alvast ervaren hoe het is om bijvoorbeeld naar de operatiekamer gereden te worden.

Dat kan angst en stress wegnemen.” Ook bij volwassenen die een galblaasoperatie moeten ondergaan, doen de studenten onderzoek. “De
studenten onderzoeken of de voorbereiding op een operatie door middel van virtual reality meer spanning wegneemt dan een voorbereiding door middel van folders. Ze kijken ook of de patiënt de informatie beter onthoudt.” Van Vugt waardeert de steun van de Vrienden enorm. “En de studenten die het onderzoek doen ook, zeker weten!”