Naar hoofdinhoud Naar footer

Over de stichting en het bestuur

Doelstelling

De Stichting Vrienden van het WZA heeft als doel om het verblijf van patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) zo aangenaam mogelijk te maken. Dat kan variëren van het inrichten van familiekamers en beeldschermen in de wachtkamer tot rolstoelen of een nieuwe klok in de hal. Deze projecten kunnen niet uit het reguliere budget van het WZA betaald worden. Medische, verpleegkundige of paramedische zorg vallen niet onder de doelstelling van de stichting.

Hoe komt de stichting aan geld?

De stichting komt aan geld door bijdrages van donateurs, bedrijfsvrienden en het werven van fondsen. Ook ontvangt de stichting eenmalige giften. Verder organiseert ze activiteiten die geld opbrengen, zoals de jaarlijkse voorjaarsmarkt en kerstmarkt.

Bezoldiging bestuursleden

De Stichting Vrienden van het WZA is in het bezit van de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). De Belastingdienst heeft dergelijke stichtingen bepaald dat bestuursleden geen vergoeding krijgen voor het werk dat ze voor de stichting doen. Ze mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. 

Documenten ter verantwoording

Hieronder treft u de informatieve documenten ter inzage en verantwoording van de ANBI status voor de Stichting Vrienden van het WZA.

Beleidsplan

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2022

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2021

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2020

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2019

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2018

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2017

Jaarrekening Stichting Vrienden van het WZA 2016

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Bert Daalder (voorzitter)
  • Steven Schoenmaker (penningmeester)
  • Leendert Liebeek (secretariaat))
  • Anna Lutgert (lid)
  • Martha Meertens (lid)
  • Jan van Dalfsen (lid)