Naar hoofdinhoud Naar footer

Donateur worden

Wilt u donateur worden van de Vrienden van het WZA? Dat kan! Voor slechts € 15,- per jaar (meer mag natuurlijk ook!) helpt u mee om het ziekenhuisverblijf voor onze patiënten nog prettiger te maken.

Klik hier om het machtigingsformulier voor automatische incasso te openen en te printen. Vul het in en stuur het ons toe. 

Mailen kan ook: vriendenvanhetwza@gmail.com

Een eenmalige gift is uiteraard ook welkom! Dat kan op rekeningnummer NL68 INGB 0656 1218 31 t.n.v. de stichting Vrienden van het WZA. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Stuur het formulier naar:

Stichting Vrienden van het WZA
Antwoordnummer 70
9400 VB Assen