Naar hoofdinhoud Naar footer

Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (vriendenvanhet.wza.nl en alle onderliggende pagina's) aantreft berusten bij de stichting Vrienden van het WZA. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de stichting Vrienden van het WZA of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden,

  • mits dit geschiedt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik;,
  • mits de documenten niet veranderd worden;
  • mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: "© Copyright Vrienden van het WZA. All rights reserved. Protected by the copyright laws of the Netherlands and international treaties";
  • mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd;
  • mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Het webdesign is gemaakt door de firma Truelime uit Breda. Het content management systeem dat gebruikt wordt voor het inhoudelijk beheer is van Umbraco.